Nycklar till en hälsosam livsstil

Nycklar till en hälosam livsstil har satts samman efter ingående studier av

 • De friskaste människorna på planeten, de människor som bor i så kallade Blue Zones av hälsa och lång livslängd.
 • Tusentals timmar av utbildning.
 • Slutsatser från tusentals timmar av studier av böcker och annan itteratur.
 • Artiklar och vetenskaplig forskning.
 • Vad jag lärt av mina kollegor och patienter.
 • Vad jag själv erfarit,
 • Metoder för personalisation tillsammans med labupptäckter.
 • Metoder för personalisation inklusive Ayurveda, TCM och västerländsk medicin, exempelvis labsvar.
 • Komplexitet och systembiologi, egentligen att väva samman traditionella system för helande, modern vetenskaplig forskning och hitta kopplingar mellan sammankopplade komplexa system i hälsa och sjukdom.

 

Om vi vill leva hälsosamt borde vi studera och ta efter de friskaste befolkningsgrupperna på planeten!

Om vi vill sänka sjukvårdskostnaderna och skapa friskare samhällen är vi som individer och familjer ansvariga att föregå som goda exempel!

Topp-12 områden för ett hälsosammare och friskare liv

 • Möt mänskliga grundläggande behov (Maslows pyramid): säkerhet, tillgång till ren luft, vatten och mat, frihet från fattigdom och ekonomisk stress.
 • Matval och matupplevelse.
 • Rörelse och motion.
 • Relationer och sociala kontakter.
 • Personlig och andlig utveckling, passion, mål och hjälp till andra.
 • Sömn och vila.
 • Hantering av stress, tacksamhet och glädje.
 • Kroppssammansättning och viktkontroll.
 • Hantering och rengöring av toxiner (såsom ackumulerade kemikalier och metaller).
 • Örter, kryddor, supermat och kosttillskott.
 • Självkontrol, läkning och frihet för att fatta beslut, kartlägga ditt öde och frihet från ogynnsamma barndomshändelser, missbruk och addiction.
 • Tillväxt och utveckling på alla plan genom hälsokontroller, analyser och coaching, med vägledning till lämpliga behandlingar och åtgärder.