Rädda Din Hjärna

Vår fantastiska hjärna

Vår hjärna är kroppens mest värdefulla organ. Den mänskliga hjärnan är den mest komplexa struktur som vi känner till.

Den väger runt 1,5 kilo, har mer än 100 miljarder nervceller och 1 500 miljarder kopplingar som kan skicka signaler med en hastighet av 300 km i timmen.

Hjärnan är vår öppning till världen, kroppens styrcentral och generatorn för tankar, drömmar och idéer.

Kognition

Kognition, av latinets cogniʹtio ’undersökning’, ’inlärande’, ’kunskap’, av cognoʹsco ’lära känna, är en psykologisk term och en samlingsterm för de mentala processer som handlar om kunskap, tänkande och information.

Kognition handlar framför allt om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information.

Kognition handlar om förmågan att tänka, känna och lära för att skapa ordning och begriplighet i tillvaron.

En trasig hjärna och kognitiv nedsättning

En trasig hjärna syftar på en hjärna som inte fungerar optimalt. Det är resultatet av att hjärnan på något sätt inte har tillgång till de resurser som behövs för att kunna fungera fullt ut.

Dessutom pågår ofta processer som hämmar och bryter ned hjärnans funktion och som blockerar kommunikationen med andra kroppsfunktioner. Förutom kognitiva nedsättningar så kan man se depression, ångest, M.S., Parkinsons, hjärnskakningar och andra besvär och trauma som ”trasig hjärna”-besvär.

Kognitiva nedsättningar kan komma i olika skeden i livet. De kan uppstå på grund av olika funktionsnedsättningar, skador, stroke och olyckor som påverkar hjärnan, näringsbrist, inre och yttre toxiner och annat.

Dessa nedsättningar påverkar ofta minne, tankeförmåga och andra kognitiva funktioner. I dagligt tal är demens och Alzheimers de kanske vanligaste exemplen på kognitiva nedsättningar.

Antalet personer med kognitiv sjukdom och lindrig kognitiv funktionsnedsättning uppskattas till cirka 200 000. 8 procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en kognitiv sjukdom.

Varje år insjuknar mellan 20 000–25 000 personer i Sverige i en kognitiv sjukdom och ungefär lika många med kognitiv sjukdom dör (siffror från Region Stockholm, 2019).

Det är viktigt att komma ihåg att nedsatt kognitionsförmåga är inte det samma som intelligens men kan innebära att det är svårare att använda sig av sin intelligens samt att kognitiva nedsättningar inte är en normal del av åldrandet.

Optimal hjärnfunktion: stärk din kognitiva resiliens

Optimal hjärnfunktion är helt nödvändigt för att leva och utvecklas i vårt moderna samhälle utan nedsättning av frisk hjärnfunktion.

Resiliens handlar om förmågan att återhämta sig från störningar och utmaningar i olika former.

Kognitiv resiliens handlar hur väl du klarar av kognitiv stress, trauma som påverkar hjärnan och andra starka mentala påfrestningar. Kognitiv resiliens innebär att kognitiva funktioner fungerar livet ut, trots svårigheter och stress.

Brain Reset Now-programmet

Grunden för en frisk hjärnfunktion är en hälsosam livsstil. Om du har bedsatt kognition eller kognitiva sjukdomar behöver du ett kraftfullt multimodalt Brain Reset Now-program.

Grundläggande Brain Reset Now-strategier som ger en bättre kognitiv funktion är:

  • Individanpassad, hälsosam kosthållning.
  • Motion och rörelse.
  • Bättre sömn och effektiv stresshantering.
  • Hälsosamma sociala relationer.
  • Viktkontroll och kroppssammansättning.
  • Prebiotika and probiotika för en friskare tarmflora och hjärnfunktion.
  • Bästa möjliga kosttillskott.
  • Rening och detox som förnyar hjärnan.
  • Egenvård, behandlingar och ny innovation för bättre hjärnhälsa.

Boken Rädda Din Hjärna Nu

I boken Rädda Din Hjärna Nu hittar du hela vårt kompletta Brain reset Now-program.

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion och stärka din kognitiva resiliens.

Boken fokuserar på hur du kan förebygga och förbättra nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar.

Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra besvär kopplade till en trasig hjärna.

Rädda Din Hjärna Nu ger dig värdefulla individanpassade tips som grundar sig i modern medicinsk forskning samt framgångar från funktionsmedicinsk kliniker.

Vi har skrivit Rädda Din Hjärna Nu boken för att du ska bli kär i din hjärna, förbättrar din hjärnfunktion och ökar din livskvalitet livet ut.

Läs mer och beställ boken här 

Utbilda dig i kognitiv resiliens

Text här…..

Läs mer om kursen i Kognitiv resiliens och andra kurser här