Bakgrund och utbildning

Grundläggande för min bakgrund och utbildning är att jag är hängiven till att hålla mig à jour med det senaste inom mitt yrke. Jag är en livslång elev som vill utvecklas både i mitt privatliv och mitt yrkesliv.

Min grund- och vidareutbildning i högskolor sträcker sig över många decennier med fil.kand. (B.A.) i världshistoria (1974), fil.mag. (M.A.) i engelsk litteratur (1976) vid Cal State Northridge, USA, och många utbildningar inom medicin och hälsa under åren 1977–2000: främst som örtmedicinare (Wild Rose College, Kanada), naturläkare (N.D.) från The European College of Natural Medicine, Tyskland, och näringsmedicinare (NMT) från BANT näringsutbildning, England.

Jag har studerat både anti-aging-medicin och funktionsmedicin i ca 30 år: jag är utbildad i hälsosamt åldrande (ABAAHP) samt funktionsmedicinsk kunskap (AFMCP). I tillägg har jag studerat vidare till en certifiering inom hälsosamt åldrande och regenerativ medicin (FAARM) samt funktionsmedicinsk terapeut (IFMCP). Jag är en av de få i Europa med dessa dubbla specialiteter.

Jag är dessutom utbildad i livsstilsmedicin genom A4M, massage, aromaterapi, kraniosakral terapi, tillämpad kinesiologi, ögondiagnostik, TFT-tapping, glutenfri kostrådgivning, DNA genanalys, rådgivning, mm.

Dessutom skaffade jag mig mycket värdefull erfarenhet genom min tid som behandlingsansvarig naturläkare på Strandgårdens hälsohem under åren 1985–1994.

Yrkesföreningar

Yrkesföreningar som jag varit med att grunda är följande:

  • 1994 Näringsmedicinska Terapeutförbundet (nmtf.se)
  • 2002 Kraniosakrala Terapeutförbundet (kstf.se)
  • 2000–2006 Ordförande i Svenska Naturläkarförbundet (snlf.se)

Yrkesföreningar som jag är medlem i:

Anti-aging-medicin i Sverige

Jag har varit Anti-aging-medicin-student och ledare i Sverige under de senaste 30 åren.

Jag är certifierad av American Academy of Anti-Aging medicine (A4M) 1999 via deras grundutbildning (ABAAHP) och har sedan dess avslutat vidareutbildning från A4M Fellow of Anti-aging and Regenerative Medicine (FAARM) 2017.

Min banbrytande bok om hälsosamt åldrande, ”Lev Ung Längre” kom 1999 efter att bl.a. ha studerat Blue Zone-befolkningen på Okinawa, Japan.

Ledare för funktionsmedicin i Sverige

Jag var en av presentatörerna vid den första internationella konferensen om Funktionsmedicin på Maui, USA, år 1993 och har sedan dess deltagit i varje internationell IFM-konferens. Jag har dessutom deltagit två gånger på AFMCP s kliniska kompetenskurs.

Jag föreläste om kombinationen av rörelse och näring som integrerad idrottsnutrition på IFM-konferensen 2016.

Min passion för att sprida funktionsmedicin är stark och har varit ambassadör för funktionsmedicin sedan dess början.

Jag slutförde IFMs fortbildning i Reversing Cognitive Decline Advanced Clinical Training år 2018 och avslutade min IFM-utbildningscertifiering (IFMCP) år 2019.

Rädda Din Hjärna NuPassionerad författare

Jag har författat eller varit medförfattare till 15 böcker och över 100 kurskompendier genom åren:

  • Den mest omfattande boken, ”Näringsmedicinska Uppslagsbok”, är ett 833-sidigt uppslagsverk om näringsmedicin. Det är det mest omfattande uppslagsverket för näringsmedicin i Skandinavien.
  • År 2016 kom ”Snabbare, Starkare, Friskare”, en 600-sidig bok om integrativ idrottsnäring.
  • Det senaste större verket, Rädda Din Hjärna Nu / Save Your Brain Now (https://www.raddadinhjarnanu.se) är en 495-sidig bok om hjärnhälsa, samskriven med dr Hayde Bolouri (Ph.D.), Funktionsmedicinsk neuroforskare (https://drbolouri.com), som gavs ut år 2019. Denna bok har uppdaterats och nylanseras på svenska samt ges ut på engelska i april eller maj 2021.

Mer om mina böcker »

Lärare och föreläsare

Jag har föreläst om livsstil, näringslära, funktions- och naturmedicin internationellt i över 40 år.

Jag har arbetat som lärare och rektor för två högskolor inom näringsterapi under de senaste 20 åren, men är idag frikopplad som konsult.

Jag har undervisat vid Axelsons Fysiska Institut (1984–1989), Samverkanskolan för Helhetsterapi (1988–1989), Nordiska Närings- och Fytoterapinstititutet (1997–2010) samt Näringsmedicinska Skolan (NMS, 2011–2020).

Peter har bidragit till utvecklingen och tillväxten av näringsmedicin och funktionsmedicin i Sverige. Han började och har arbetat som lärare och rektor för två högskolor för näringsterapi under ca. senaste 20 åren men nu för tiden är frikopplad som konsult.

Affärsbakgrund som företagare och produktutvecklare

Jag grundade Alpha Plus AB, grossistföretaget med näringsprodukter, år 1983. Jag sålde verksamheten 2018 för att kunna fokusera hälsoutbildning.

År 1994 grundade jag IFM-kliniken (Integrerad Funktionell Medicin) i Falun. Jag har arbetat kliniskt med patienter i 40 år.

För närvarande arbetar jag som konsult, produktutvecklare, utbildare, författare och deltid som funktionsmedicinare på IFM-kliniken, https://www.ifmkliniken.se

Jag motionerar och tränar regelbundet, åtnjuter särskilt av andlighet, naturen, resor, studier och att vara tillsammans med min fru och dotter.