Böcker

Jag är en passionerad författare. Jag har författat eller varit medförfattare till 15 böcker och över 100 kurskompendier genom åren.

Den mest omfattande boken, ”Näringsmedicinska Uppslagsbok”, är ett 833-sidigt uppslagsverk om näringsmedicin. Det är det mest omfattande uppslagsverket för näringsmedicin i Skandinavien. År 2016 kom ”Snabbare, Starkare, Friskare”, en 600-sidig bok om integrativ idrottsnäring.

Det senaste större verket, Rädda Din Hjärna Nu / Save Your Brain Now (https://www.raddadinhjarnanu.se) är en 470-sidig bok om hjärnhälsa, samskriven med dr Hayde Bolouri (Ph.D.), Funktionsmedicinsk neuroforskare (https://drbolouri.com), som gavs ut år 2019.

Denna bok har uppdaterats och nylanseras i maj 2021 samt ges ut på engelska under september 2021.

Rädda Din Hjärna Nu